GetFreeCall

Privacyverklaring


Door gebruik te maken van onze website gaat U akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Privacy voorop


4kCode Web Development respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die U op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een afspraak. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL certificaat.


Bewaren van gegevens


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door U gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien U via de website informatie opvraagt of zich registreert voor bijvoorbeeld een afspraak, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt U via de e-mail. Geeft U bij uw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt U daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de mail. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Cookiebeleid


Er wordt gebruik gemaakt van cookies om de door U gezocht informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.


IP adres en domeinnaam


Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij Uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welk type browser U onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van U als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom 4kCode Web Development. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij it wettelijk verplicht of toegestaan is.


Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voorgebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.


Deel uw mening met 4kCode Web Development.


Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft U vragen, opmerkingen of suggesties. Dan ontvangen wij deze graag via het e-mail adres op onze website.